Strumpkrigseden

Jag lovar vara en god att efter bästa förmåga vara en god lagspelare och respektera strupkrigets regler.

Regler

Regelboken kommer inom några dagar.