Skall vi ha med egna Strumpor?

Nej; Strumpor finns på plats, egna använda strumpor räknas som biologiskt vapen.

Varför är reglerna olika mellan olika föreningar?

Reglerna behöver anpassas till vilka lokaler man är i när man har strunmpkrig.

Varför kallar vissa ”Soxwars” för ”Strumpkrig”, och varför kallar vissa ”Strumpkrig” för ”Soxwars”?

Olika föreningar har valt att använda svenska eller engelska för dessa evenemang. Men här på hemsidan säger vi Strumpkrig.